19dec
2011
0

7. Christmas

Vianočný príbeh sme si požičali od myšky Maisy. 

Deti v ňom naberú novú slovnú zásobu: CHRISTMAS, ELEPHANT, TRACTOR, PULL, PUSH, (decorate) CHRISTMAS TREE. Tiež CROCODILE, STUCK IN THE SNOW.

Rozprávku si môžete prečítať:  • Zahrajte sa na Eddieho, kráčajte veľkými krokmi po izbe („plod, plop…“) a potom spadnite do snehu (môžete si čupnúť do prázdnej škatule prikrytej bielou plachtou) („stuck in the snow“). Druhý účastník hry predstavuje jeho kamarátov a snaží sa ho vytiahnuť. („One, two, three, push! One, two, three, pull!“)
  • Pripravte si krajinku s domčekmi, stromami, zvieratkami. Dieťa sype sneh (vatu, papier) podľa vašich inštrukcií na rôzne miesta. („Snow fell on Maisy´s house. Snow fell on the trees…“)
  • Vyskúšajte rôzne činnosti, pri ktorých sa dá striedať „slowly“ a „quickly“. (Kráčať, točiť sa, jazdiť s autíčkom po dlážke, tlieskať, umývať si zuby…)