11feb
2016
0

Elefantino v časopise Týždeň

Časopis Týždeň publikoval 7. decembra 2014 článok Denisy Gdovinovej o domácom vzdelávaní, kde odkazuje na prednášku Yfči z Elefantino.sk, ktorú absolvovala na seminári v Ivánke pri Dunaji v tom istom roku.

„Čo vám napadne pri téme – ako si oblízať lakeť?“ pýta sa Ivana Korytková, ktorá vymýšľa alternatívne spôsoby detského vyučovania na webstránke Elefantino. A rodičia neváhajú. Aj na takomto banálnom príklade by vysvetlili ľudské svaly, geometrické tvary či rôznorodosť každého človeka – niekto je ohybnejší a niekto rozpráva viac. Kreativita je v domácom vzdelávaní kľúčová. V klasickej triede je žiakov zvyčajne viac než dvadsať a učiteľ sa nemôže venovať všetkým individuálne. Ivane Korytkovej sa nepáči, ako má klasické školstvo na všetko riešenie. V živote často neexistuje len jedno riešenie. Deťom dávam aj nejednoznačné úlohy a o riešeniach diskutujeme.“