07máj
2012
0

24. The Elves and the Shoemakes

Pokračujeme s témou oblečenie. Na zopakovanie slovnej zásoby využijeme klasickú rozprávku The elves and the shoemaker. Vyskytnú sa v nej nové slovíčka: SHOEMAKER (obuvník), HAMMER (kladivo), CUT (strihať).

Verziu rozprávky si opäť vyberte každý podľa svojho gusta:

V skratke, o čom je rozprávka: Žil raz jeden chudobný obuvník (SHOEMAKER). Ostával mu už len kúsok kože (LEATHER) na posledný pár topánok (SHOES). Večer si ju nastrihal (CUT) a šiel hladný spať, že ráno zošije topánky. Ráno však našiel topánky hotové. Dobre ich predal. Takto sa to opakovalo niekoľko dní, obchod sa mu rozbehol. Raz si so ženou povedali, že musia zistiť, ako to je. Skryli sa v noci a sledovali, ako prišli elfovia a pracujú. Chceli sa im odvďačiť a tak im prichystali nové šaty (CLOTHES) namiesto otrhaných. Elfovia sa im veľmi potešili, ale odvtedy už nikdy neprišli. Obuvníkovi to neprekážalo, lebo obchod sa mu už daril, a s vďakou na nich vždy večer spomínal.

Zahrajte sa doma:

  • Nachystajte oblečenie pre elfov z rozprávky. Nechajte dieťa nakresliť a vystrihnúť košieľky (SHIRTS), nohavice (TROUSERS), kabáty (COATS), čiapky (HATS), topánky (SHOES). Diktujte mu po anglicky, čo má byť akej farby: „One hat is blue. The shirt is green…“ (Ak sa dieťaťu nechce výtvarne realizovať, pripravte si oblečenie pre bábiky, alebo naozajstné veľké.)
  • Zahrajte si rozprávku The Elves and the Shoemaker s hračkami, alebo s nakreslenými postavičkami. Sústreďte sa hlavne na scénku, ako obuvník chystá šaty pre elfov. Rozkladajte ich po stole a každú časť pomenujte po anglicky. Potom to nechajte chystať dieťa.
  • Vytlačte si obrázky k rozprávke, rozstrihajte, pomiešajte a nechajte dieťa uložiť podľa poradia. Prečítajte si k tomu text.
  • Naučte sa pesničku Johny works with one hammer. Pri jej predvádzaní postupne znázorňujte zatĺkanie kladivom – jednou rukou, dvomi rukami, rukami a nohou, oboma rukami a nohami, na koniec pridajte aj hlavu.
  • Zopakujte si pesničku Put on your shoes z minulej lekcie v inom videu.
  • Hra pre celú rodinu: nachystajte veľkú čokoládu (alebo balíček lentiliek), položte ju do stredu spolu s niekoľkými časťami oblečenia (napríklad ponožky, tričko, čiapka, papuče). Hráči postupne hádžu kockou. Komu padne šestka, môže sa pustiť do jedla – ale najprv sa musí poobliekať („Put on your shirt, put on your socks, put on your hat, put on your shoes.“) A jesť môže len vzorne príborom – odkrojiť si z čokolády, napichnúť na vidličku (resp. lentilky jesť lyžicou). Ostatní hráči zatiaľ ďalej hádžu kockou – keď padne ďalšia šestka, hráč v strede sa vymieňa a kŕmi sa ďalší.
  • Zopakujte si časti ľudského tela v pesničke Head and shoulders knees and toes. Obmieňajte slowly a quickly (spievajte pomaly/ rýchlo).
  • Pobavte sa na tom, ako sa poobliekal lektor Whattsenglish. Môžete po ňom smiešne obliekanie opakovať, vymyslite si vlastné inštrukcie: „Put the shoes on your hands. Put the shirt on your legs…“