21máj
2012
0

26. Eyore has a happy day

V tejto lekcii sa budeme venovať emóciám. Naučíme sa SAD (smutný), HAPPY (šťastný), EXCITED (nadšený), MAD (nahnevaný), BIRTHDAY (narodeniny). Zopakujeme si slovíčka PRESENT (darček), POT (hrniec), BALLOON (balón), HUNGRY (hladný), EAT (jesť).

EYORE HAS A HAPPY DAY

Prečítajte si rozprávku z Macka Pu v jednoduchej detskej verzii. Zahrajte ju deťom ako divadlo, zdôrazňujte pri tom mimikou emócie, ktoré Eyore prežíva.

Ďalšie aktivity na doma:

  • Naučte sa pesničku Happy birthday to you
  • Pozrite si video s pesničkou Happy and sad, excited and mad. Naučte sa z nej refrén a spievajte si ho spolu s výrazným predvádzaním pocitov: happy – šťastný, sad – smutný, excited – nadšený, mad – nahnevaný. Tancujte na refrén stále dookola, striedavo zrýchľujte a spomaľujte.
  • Krátky prehľad základných emócií si pozrite na videu Pumpkin faces
  • Zahrajte sa online hru Pumpkin faces. Najprv nechajte dieťa poskladať ľubovoľnú tvár a pýtajte sa: „Is he happy? Is he mad? …“ Dieťa odpovedá „Yes/ No“. Potom mu hovorte vopred, akú tvár má skúsiť urobiť: „Make a sad face.“ V treťom kole poskladajte nejakú tvár vy a dieťa ju má pomenovať: „He is happy!“
  • Vyrobte si hru – nastavte si v pravom hornom rohu „feelings“, vyberte slovíčka „happy, great (s deťmi pužívajte ako „excited“), sad, angry (s deťmi sme sa naučili „mad“), a ešte dve podľa vlastného uváženia). Nezabudnite potvrdiť „use these words!“. Potom si v ponuke vyberte buď „dice template“ = hraciu kocku, alebo „spinner“ = otáčacie koliesko, vytlačte si ich. Dorobte si k tomu aj hru – „board game“ – vyberte prvú možnosť „go!“. Hádžte kockou, pomenujte a znázornite emóciu (happy, sad, excited, mad, a posuňte sa s panáčikom na najbližšie políčko s rovnakým obrázkom.
  • Pozrite si pesničku happy-sad.