16jan
2012
0

9. Head, shoulders, knees and toes

Nové slovíčka: SHEEP, a HEAD, SHOULDERS, KNEES, TOES, samozrejme aj v pesničke.

  • Zahrajte sa so zvieratkami, ktoré už deti vedia pomenovať (monkey, duck, pig, cow, dog, cat, elephant, crocodile, mouse, snial, sheep) a s domčekom. Dieťa si pred seba položí všetky zvieratká, vy jedno vyberte a po anglicky zavolajte. Dieťa s ním príde k domčeku, povedzte mu: „Ring the door bell“ (alebo aj „Knock at the door“, ak nemáte hračkársky zvonček). Keď dieťa zazvoní, spýtajte sa „Who´s there?“ Malo by odpovedať: „It´s me, the cow (dog, sheep…)“, alebo aspoň „I´m the cat“. Pustite ho dovnútra „Come in“ a volajte ďalšie zvieratko. Neskôr si vymeňte úlohy.
  • Deti vedia ukazovať ku pesničke/ básničke, ako padá sneh, a ktoré časti tela majú studené:

„Snow fall, so soft, so slow.
snow high, snow fall, snow low.
Cold ears, cold feet, cold toes.
Cold hands, cold knees, cold nose.“