05feb
2012
0

12. My house

Opakujeme ostošesť. Zameriame sa na slovnú zásobu týkajúcu sa DOMU, pridáme CLOCK, BOWL, TV.

  • Naučte sa novú pesničku – Hickory dickory dock.
  • Zopakujte si farby – nájdete tam viacero hier pre najmenších.
  • Hrajte sa doma na schovávačku – ukryte dáku drobnú hračku a dajte dieťaťu nápovedu: „It´s on the bed (chair, table, clock, TV, stairs).“
  • Pre náročných, ktorých nebaví len opakovať (bude potrebné oboznámiť dieťa s novými slovíčkami): Paint the bedroom.

Vymyslite s dieťaťom ďalšie slohy pesničky (slová sme si trochu pozmenili, viď predošlá lekcia) o troch medveďoch. Medvede nahraďte nejakým iným zvieratkom, napríklad:

Look at the three pigs
they live in one house:
daddy pig, mommy pig, baby pig.
Daddy pig is very fat,
mommy pig is very short,
baby pig is tiny little wee,
what a happy family!