19aug
2014
0

Indické násobenie

Pre prípad, že niekto ešte nepozná tento elegantný a prehľadný spôsob písomného násobenia veľkých čísel. 

Ako sa násobí „po indicky“?

Vynásobme napríklad čísla 158 a 37.

indicke nasobenie-1
  1. Najprv si nakreslíme tabuľku tak, aby sa nám do nej zmestili čísla, ktoré ideme násobiť. Takže 3 stĺpce pre číslo 158 a 2 riadky pre číslo 37. Každý štvorec rozdelíme diagonálne sprava hore smerom doľava dole.
  2. Vyplníme tabuľku – vynásobíme dve cifry a výsledok napíšeme do príslušného okienka.
  3. Všimnite si, že výsledok menší ako 10 zapisujeme z nulou na začiatku (1.7=07).
  4. indicke nasobenie-2
  5. Čísla v tabuľke postupne sčítame po diagonálach. Začíname samozrejme vpravo.
  6. Ak je niekde výsledok sčítania väčší ako 9, desiatku prenesieme o políčo doľava – tak ako sme zvyknutí pri sčítaní.
  7. Výsledok čítame na dolnom riadku zľava doprava.

 Aké má výhody indické násobenie oproti klasike?

Obidva algoritmy sú samozrejme správne. (Ba dokonca existuje mnoho ďalších zaujímavých algoritmov na násobenie :-).) Vypočítajme si ten istý príklad klasikou z nášho detstva:

klasicke nasobenie„7 krát 8 je 56, šestku napíšem, päťku si pamätám (držím na prstoch). 7 krát 5 je 35, plus 5 je 40, nulu napíšm, štvorku pamätám“… atď.

Aké rozdiely ste si všimli medzi indickým násobením a klasikou?

klasika vs indicke

Ak vás zaujímajú aj ďalšie algoritmi na násobenie, prečítajte si článok „Násobíme chytře?„.
Ak chcete s deťmi precvičovať indické násobenie, môžete využiť stopovaciu hru v nasledujúcom článku.