17júl
2012
0
Lesné vône

Lesné vône

Vezmite so sebou do lesa (na lúku) 5-10 nádobiek – napríklad kelímky od jogurtov, plátené vrecká, papierové desiatové sáčky. Mali by sa dať uzavrieť tak, aby sa ich obsah dal ovoňať a pritom nebolo vidno dovnútra – viečko s prepichnutými dierkami, do papierového vrecka stačí tiež urobiť pár dierok.

Začnite zbierať prírodniny s rôznou vôňou, každú dajte do samostatnej nádobky. Kvety lákajú k zberu najviac, ale skúste napríklad aj vlhkú hlinu, ihličie, kôru, trávu apod. Keď sú všetky nádobky plné, môžete si ich ešte raz prezrieť a pomenovať. Potom ich uzavrite, premiešajte a hádajte len podľa čuchu, čo je v ktorej nádobke.

Nakoniec si každý môže namiešať svoj vlastný lesný vôňový koktail z prírodnín, ktoré mu voňali najpríjemnejšie.