19júl
2012
0

Maľovanie na kamene

Klasika, ktorej však stačí malá obmena a hneď naberie nový rozmer. Nenoste si kamene domov, ale vezmite si farby (alebo kriedy) so sebou von. (Dajte si záležať na tom, aby neboli škodlivé pre životné prostredie.) Nájdite si vhodné miesto, kde nebudú pomaľované kamene nikomu prekážať. Ideálny je breh potoka. Na veľké, vodou vyhladené kamene je radosť kresliť. Pokúste sa maľbu vhodne zakomponovať do okolitého prostredia, prípadne vytvoriť celé mestečko, galériu, pláž, prales, a pod.