25mar
2014
0

Matematické tajné písmo

Tak pripadajú matematické značky (symboly) môjmu synovi. Až mu oči zasvietili po zistení, že v matematike namiesto písania celej dlhej vety „Bod A leží na priamke p.“ stačí napísať tri znaky: A∈p. Hneď si zapísal „dešifrovací kľúč“ do zošita. Čoskoro ho už ani nepotreboval. Na precvičovanie som mu dala niekoľko úloh tohto typu:

rysuj

Pekne spracovaný geometrický „dešifrovací kľúč“ nájdete napríklad tu.