03nov
2011
0

3. My little train

Nové slovíčka: „TRAIN, DOG, CAT, COW“ a tiež (hoci menej často) „bus, clap your hands“. Naučte sa trošku pozmenené pesničky „It´s a dog“ a „My little train“ na melódiu „The wheels on the bus„:

It´s a dog. Woof, woof.
It´s a cat. Meow.
It´s a pig. Oink, oink.
It´s a cow. Mooo.
It´s a train. Choo, choo.
It´s a bus. Brrrm.

My little train goes choo choo choo, choo choo choo, choo choo choo.
My little train goes choo choo choo, all day long.
Pigies on the train go oink oink oink…
Dogs on the train go woof woof woof…
Cats on the train go meow meow meow…
Ducks on the train go quack quack quack…
Cows on the train go moo moo moo…“

K pesničke si stiahnite aj jednoduchý pracovný list.

Doma môžete:

Pozerať a spievať si uvedené pesničky, použiť pri tom plyšové hračky alebo obrázky. Môžete si pozrieť aj celú rozprávku Peppa pig – Grandpa´s little train, ak ju doma máte. Zopakovať slovíčka „run, jump, swim“ v pesničke „I can run„. Nabudúce sa budeme učiť pesničku „1, 2, 3, 4, 5, jump!„, môžete si ju pozrieť už vopred. Je veľmi chytľavá :-).

Zahrajte sa:

  • Nájdite doma hračky (prípadne obrázky) zvieratiek, ktoré sme sa už učili (monkey, duck, pig, cat, dog, cow). Položte ich do druhej izby a dávajte dieťaťu inštrukcie: „Bring me a dog.“ apod.
  • Nájdite hračky niektorých z preberaných slovíčiek (train, bus, plane, zvieratká). Ukážte si ju, pomenujte, potom všetky schovajte dieťaťu preč z očí. Jednu z nich dajte potajomky do pláteného vrecka a vráťte ju dieťaťu. Nesmie ju otvoriť, len hmatom hádať, čo je v nej. „What is there?“
  • Rozložte po izbe hračky (obrázky) – zvieratká. Hrajte sa s dieťaťom na vlak, spievajte si pri tom „My little train…“. Keď prídete k niektorej hračke, vezmite ju nastúpiť k sebe do vlaku a spievajte ďalej: „Ducks on the train go quack quack… apod.“.