30aug
2014
0

Násobíme deviatimi

Skvelý trik, pomocou ktorého sa násobenie deviatimi stane hračkou.

Vystrite pred seba ruky a v duchu si očíslujte prsty:multiplying9

Skrčte prst, ktorý predstavuje číslo, ktorým chcete vynásobiť deviatku. Počet prstov vľavo od skrčeného prsta predstavuje počet desiatok vo výsledku. Počet prstov vpravo od skrčeného prsta zase jednotky vo výsledku. nasobenie-9Vyskúšajte si aj ďalšie príklady. nasobenie-9-trik A na záver ešte jeden postreh – všimli ste si niekedy, ako pekne sa zoradia výsledky násobenia deviatimi, keď ich napíšeme pod seba?raketova-deviatka-podpisane