29sep
2011
0

Nebo-peklo-slovíčka

Skladačku z papiera „nebo – peklo“ isto pozná každý. Napadlo mi využiť ju pri učení sa slovíčok v cudzom jazyku. Okrem toho je to aj pekná výtvarná aktivita pre deti – približne od 5 rokov si ju dokážu poskladať sami.

Ako na to? Je viacero možností.

  • Poskladajte si zo štvorcového papiera klasické nebo-peklo. (Návod nájdete aj na you-tube.) Na vnútorné plôšky nalepte nálepky/nakreslite obrázky slovíčok, ktoré chcete upevniť. (Najvhodnejšie témy sú zvieratká, dopravné prostriedky, oblečenie, atď.) Pod ne – keď sa nebo-peklo „otvorí“ – nakreslite rôzne činnosti. (3x poskoč, zatoč sa, zatlieskaj …)
  • Vytlačte si predlohu, vystrihnite po obvode veľkého štvorca. Otočte obrázkami dole a začnite skladať štandardným postupom.

A ako ho využiť na výučbu angličtiny? Ukážte dieťaťu nebo-peklo a opýtajte sa: „Which way?“ Dieťa si vyberie smer, v ktorom nebo-peklo otvoríte. ukážu sa mu 4 obrázky na výber. „Choose one!“ Dieťa má odpovedať v angličtine, napríklad: „Elephant.“ Otvoríte rožtek pod slonom a poviete dieťaťu po anglicky, čo má urobiť, napr. „Hop on one foot!“ Potom sa pravdaže s dieťaťom vymeníte. (Preto sú aj otázky položené čo najjednoduchšie, aby ich dokázalo zopakovať aj dieťa.)

Pre starších, ktorí sa už učia hláskovať slová (v angličtine spelling), môžete pridať obrázky aj na vrch skladačky. Vtedy si vyberá dieťa jeden zo štyroch obrázkov ešte pred otvorením neba-pekla:
„Choose one!“
„Elephant.“
„Í-el-í-pí-eič-ei-en-tí“ Na každé písmeno otvoríte nebo-peklo v inom smere (striedavo) a na poslednom necháte otvorené. Ďalej pokračujte ako v predošlom postupe.