11okt
2011
0

Ostrovy – chodníková hra

Hra nakreslená na asfaltovej ploche pred škôlkou. Použila som trvácnu cestársku farbu, ale na pohranie sa rovnako poslúži aj kriedou namaľovaný plánik. Prípadne v budove sa dajú na dlážku nalepiť obrázky. (Viem si predstaviť aj verziu „stolná hra“ na papieri, ale myslím, že by stratila svoje čaro. Pre deti je príťažlivý pohyb, skákanie.)
Plánik znázorňuje rieku, jej dva brehy a niekoľko radov ostrovčekov. Ostrovčeky sú troch rôznych tvarov – kruh, štvorec, trojuholník. Na každom z nich je nakreslené jedno z troch zvieratiek – rybka, kačka, žabka (môže byť aj čokoľvek iné, samozrejme). (Nie je žiadna súvislosť medzi tvarmi a zvieratkami – ľubovoľne sa krížia a kombinujú.)

  • Bludisko. Prejdi na druhú stranu rieky len po samých kačičkách (trojuholníkoch, rybkách, kruhoch, žabkách, alebo štvorcoch). Preskočiť môžeš vždy len na najbližší ostrovček rovno (dopredu, dozadu, vpravo, vľavo) alebo po uhlopriečke (do kríža). (Pre každý z obrázkov existuje práve jedna možná cestička na druhý breh.)
  • Skokani. Hráči sa postavia na jeden breh rieky. Postupne hádžu kockou – aký obrázok padne, na taký ostrov musí hráč preskočiť. Kým je na brehu, môže sa voľne prechádzať (nemusí začínať skokom na ostrov, ktorý je priamo pred ním, ale na hociktorý v prvom rade.) Potom sa presúva vždy len na najbližší ostrovček rovno alebo po uhlopriečke (do kríža). Môže sa stať, že po hodení kockou hráč nemá kam skočiť – na žiadnom blízkom ostrove nie je potrebný obrázok. Vtedy ostáva stáť na mieste. Inak musí v každom prípade skákať, aj keby to znamenalo, že sa vracia smerom naspäť. Cieľom hráčov je doskákať na druhý breh rieky.
  • Obmena: hráči začínajú na protiľahlých brehoch.
  • Žabky. V tejto hre si na začiatku každý hráč zvolí miesto na brehu priamo pred niektorým z ostrovčekov. Odvtedy sa už môže pohybovať len stále rovno – skokmi vpred z jedného ostrova na druhý (žiaden nesmie preskočiť). Všetci skokani začínajú na jednom brehu. Na druhom brehu ich čaká mamka žabka, ktorá hádže kockou. Vždy nahlas oznámi výsledok. Posunúť sa môžu všetci hráči, ktorí práve majú daný obrázok priamo pred sebou. (Ak mamka žabka zakričí „štvorec“, poskočia o ostrovček dopredu všetci tí, ktorí majú štvorec priamo pred sebou.) Cieľom je dostať sa na druhý breh.

Ani pri jednej hre nijak nezdôrazňujeme víťazov – ide len o zábavu! Hod kockou nik nemôže ovplyvniť svojou šikovnosťou, či múdrosťou, takže je len otázka náhody, kto „vyhrá“.