19apr
2015
0

Reťazovka

Po „stávkovej kancelárii“ ešte jedna hra s použitím „pekných príkladov na násobenie jednociferným činiteľom“.

Naučte žiakov násobenie indicky – má to mnoho výhod!

Príprava

Príklady pre hru „reťazovka“ si môžete stiahnuť zadarmo v našom obchode Elefantino.sk. Príklady si nachystajte na jednotlivé kartičky. Ak ich chcete použiť viackrát alebo vo viacerých triedach, zalaminujte si ich, prípadne tlačte na pevnejší papier. Výsledok každého príkladu je šesťciferné číslo s opakujúcimi sa ciframi, preto sú zaujímavé.

Pravidlá

  • Cieľ hry. Vašou úlohou je vytvoriť čo najdlhšiu „reťaz“ z cifier od nula do deväť. (Napr. 00111123344444566777889999.) Reťaz si zapisujete do zošita potajme tak, aby ju ostatné deti nevideli.
  • Priebeh hry. Po triede rozhádžem kartičky, na každej je jeden príklad na násobenie jednociferným činiteľom. Všetky výsledky sú šesťciferné. Na kartičku nepíšete. Príklad si odpíšete a vypočítate v zošite. Kartičku potom vrátite naspäť na zem medzi ostatné. Vypočítaný príklad vám poslúži na vytváranie „reťaze“.  Na každú cifru v reťazi musíte použiť výsledok práve jedného príkladu. Nemusíte použiť hneď prvý vyrátaný príklad, z výsledkov viacerých si vyberte taký, čo je pre vás najvýhodnejší. Ten si dajte skontrolovať u pani učiteľky a ak je výsledok správne, zapíšte si potrebnú cifru z výsledku do reťaze. Výsledok môžete v reťazi použiť len raz.
  • Koniec hry a výhra. Kto sa prvý dostane v reťazi ku deviatke, zakričí „STOP!“ a hra sa v tom momente končí. Učiteľ/ka  už žiaden ďalší výsledok neskontroluje. Každý si spočíta body – za každú cifru v reťazi jeden. Kto kričal „stop“ získava plus tri body naviac. Vyhráva ten, kto má najviac bodov – nemusí to nutne byť ten istý, ktorý ukončil hru :-).

Vzorová hra

Viď prezentačný obrázok. Žiak Koloman Slonisko vypočítal prvý príklad, ale vo výsledku nebola ani jedna nula, potrebná na začiatok. Ani v druhom, až v treťom. Koloman sa rozhodol, že tri nuly mu stačia, príklad zaniesol na kontrolu, dostal pečiatku za správny výsledok a zapísal si na začiatok reťaze tri nuly. Zo štvrtého príkladu použil dve jednotky. (Hoci by možno mal výhodnejšie nechať ti ho na osmičky!) Druhý príklad so 4 päťkami plánuje použiť na päťku. Teraz potrebuje nájsť príklad s aspoň jednou dvojkou vo výsledku. A kartičky odniesť naspäť na dozadu triedy, aby ich mohli použiť aj ostatné deti!

Alternatívy

  • zrýchlená hra – netreba použiť všetky cifry, možno niektoré popreskakovať, ale dodržať poradie od najmenšej po deviatku. Dohodnite si minimálny počet cifier. (Napr. pri danom minimálnom počte cifier 5 môže výsledná reťaz vyzerať takto: 000033555889.)
  • príklady z iného učiva – delenie, sčítanie, odčítanie, „indické“ násobenie
  • pracovať vo dvojiciach