29apr
2014
0

Ruská azbuka

Prečo nie? Ak aj priam nechcete učiť dieťa ďalšiu reč, je preň zaujímavé zistiť, že nie všetky národy na svete píšu latinkou. Pokúšať sa čítať azbuku je na začiatku podobné, ako lúštiť tajné písmo. Pritom keď už slovo s pomocou tabuľky rozlúskame, väčšinou nie je problém domyslieť si, čo znamená. Vyskúšajte si to.

Všetko potrebné si môžete stiahnuť zadarmo v našom obchodíku. Slovíčka vystrihnite po riadkoch (keby ste zmiešali všetky, bude to oveľa náročnejšie). Kartičky z jedného riadka premiešajte, prečítajte a nalepte pod správny obrázok. Skontrolovať si ich môžete podľa pôvodného (nerozstrihaného) zoznamu – tam sú usporiadané rovnako ako obrázky.azbuka2

azbuka