15jan
2014
0

Slovná hra Boggle

Podľa wikipedie hru boggle vymyslel  Allan Turoff. Používa sa pri nej 16 kociek s písmenami. Potrasením v špeciálnej škatuľke sa pomiešajú a uložia na podložke 4×4. Úlohou hráčov je napísať čo najviac slov, ktoré vzniknú spojením susediacich písmen jedným ťahom.

Pravidlá

Hráčov môže byť ľubovoľný počet, všetci však musia dobre vidieť na kocky. Slová píšu všetci naraz, každý na svoj papier. Časový limit sú 3 minúty (môžete sa dohodnúť aj na inom, alebo sa pravidelne striedať vo vyhlasovaní „Stop!“). Slovo vzniká spojením susediacich písmen, pričom za susediace sa považujú vo všetkých smeroch, aj diagonálne. Musí mať najmenej tri písmená. Písmeno z jednej kocky sa v jednom slove nesmie opakovať. Je zakázané používať citoslovcia a vlastné mená. Slová môžu byť v akomkoľvek tvare.

Bodovanie

Po skončení časového limitu hráči skončia so zapisovaním slov. Postupne každý hráč pomaly číta svoje slová. Všetky slová musia ostatní hráči uznať, prípadne ich môžu obhájiť vyhľadaním v slovníku. Ak má niektoré slovo aj iný hráč, obaja (všetci, ktorí ho majú) si ho vyškrtnú. Slová, ktoré hráčovi ostanú, boduje nasledovne: 3-4 písmenové 1 bod, 5 písmenové 2 body, 6 písmenové 3 body atď.

Prisposobená verzia

Aby hru mohla hrať celá trieda aj súťažne a pritom nie v rovnakom čase, vytvorila som boggle tabuľky na kartičkách (na stiahnutie zadarmo v našom obchodíku). Takto môžu byť zalaminované a nastrihané kartičky v triede voľne dostupné spolu s presýpacími hodinami a kedykoľvek vo voľnom čase môžu deti individuálne hrať. Ak chcete aj súťažiť, treba dať termín, po ktorom odovzdané a podpísané lístočky vyhodnotíte a obodujete podľa pravidiel. Aby to bolo zaujímavejšie, na väčšine kartičiek je ukryté nejaké extra dlhé slovo. Počet písmen je v zátvorke pri čísle úlohy. Tieto dlhé slová možno po dohode hľadať bez časového obmedzenia.

Využitie v domácej škole

Doma syn nemá rovnocenných spoluhráčov. Niekedy si nalepí kartičku do písanky a slová hľadá sám. Inokedy s ním hrám ja a aby sa sily aspoň trochu vyrovnali, mám niekoľko nevýhod – píšem ľavou rukou, mám na to menej času a slová, ktoré sa nám opakujú, si škrtnem len ja, on si za ne normálne ráta body.