01feb
2011
1

Slovná zásoba s kartičkami

Krátke aktivity a hry s kartičkami vhodné na vyučovanie cudzieho jazyka u malých detí (škôlka, prvý stupeň ZŠ). Väčšina z nich sa dá použiť aj pri domácej výučbe s jedným-dvomi deťmi. Ak si nechcete kartičky sami vyrábať či kupovať, dajú sa zadarmo stiahnuť napríklad na stránkach mes-english alebo eslflashcards. Aktivity sú určené na opakovanie známej slovnej zásoby:

 • Učiteľ pred seba postupne ukladá niekoľko (3-5) kartičiek. Obrázok vždy zreteľne pomenuje (môžu aj deti). Potom rozkáže: „Close your eyes!“ a jednu z kartičiek otočí obrázkom dole. „Open your eyes. What is here?“ Deti hádajú, ktorý obrázok je skrytý.
 • Učiteľ ukáže kartičku, pomenuje ju (resp. deti) a položí pred seba obrázkom dole. Zopakuje s 2-3 kartičkami. Potom ich pomaly popresúva z miesta na miesto a napokon deti hádajú, na ktorej  je aký obrázok. („What is here?“)
 • Učiteľ ukáže kartičku, pomenuje ju (resp. deti) a položí pred seba obrázkom dole. Zopakuje s 3-6 kartičkami. Potom sa detí postupne pýta: „Where is a ….? Can you find a …?“ Deti majú ukázať správnu kartičku a pre kontrolu ju otočia.
 • Loto: každé dieťa dostane pásik papiera s niekoľkými čierno-bielymi obrázkami z kartičiek. Učiteľ postupne ponúka kartičky (najprv ju neukáže, len povie): „Who needs a ….?“ Dieťa, ktoré ju má na svojom pásiku, sa prihlási „Me!“, vezme si ju od učiteľa a položí na svoj pásik.
 • Loto naopak: každé dieťa si vezme jednu kartičku – môže ich náhodne rozdať učiteľ, alebo si deti musia po anglicky vypýtať, ktorú chcú. Doprostred učiteľ položí čierno-biele obrázky rovnakých kartičiek, ako majú deti. Postupne vyvoláva názvy obrázkov. Dieťa, ktoré má daný obrázok, ho položí na jeho čierno-bielu dvojicu.
 • Každé dieťa si vezme jednu kartičku, nikomu ju neukáže. Ostatní hádajú, čo má. („Is it a ….? Yes/No.)
 • Učiteľ vytvorí zo známej slovnej zásoby logické rady: postupne kladie na stôl kartičky, spolu s deťmi ich pomenúva. Potom majú deti uhádnuť, ktorá jedna nepatrí k ostatným. (Napríklad: cat, dog, train, cow – the odd one out is „train“, lebo to nie je zviera.)
 • Učiteľ priloží na kartičku veľký čistý kartón, uprostred ktorého je vyrezané len malé okienko – takže cez neho vidno len malú časť obrázka. „What is it?“ Deti podľa výrezu hádajú, čo by to mohlo byť. Potom pre kontrolu kartón zdvihne a ukáže celú kartičku.
  • Obmena – učiteľ rozloží na stôl niekoľko kartičiek obrázkom hore. Prekryje ich všetky kartónom s malým výrezom – deti hádajú, ktorý obrázok vidno.
  • Obmena – použije kartón so skutočne miniatúrnym výrezom (takže sa nedá zo samotného výrezu uhádnuť obrázok) a nad obrázkom ním pohybuje – takže postupne vidno rôzne časti obrázku. Deti hádajú, čo to je.
 • Change all. Deti sedia v kruhu na stoličkách, každé dostane jednu kartičku (bud každé inú, alebo sa môžu obrázky opakovať). Učiteľ vyvolá dve slovíčka (ak sa kartičky opakujú, stačí ak povie jedno) – tí, čo ich majú na kartičkách, si vymenia miesta. Postupne sa môže zvyšovať náročnosť:
  •  deti si pri výmene miest vymenia aj kartičky
  •  jedno dieťa je uprostred kruhu, ostatní držia kartičky tak, aby ich videlo. Vyvolá dve, ktoré si majú vymeniť miesta a snaží sa sadnúť si na voľnú stoličku. Kto si nemá kam sadnúť, ostáva v strede a pokračuje v hre.
  •  Keď sa zvolá „Change all!“ musia si miesto vymeniť všetci.
 • Deti sa postavia do radu na čiaru, učiteľ stojí v určitej vzdialenosti oproti nim. Každé dieťa má jednu kartičku s obrázkom, môžu sa opakovať. Učiteľ vyvoláva slovíčka – kto ho má na obrázku, urobí krok vpred.
 • Deti sedia v kruhu, každé má jednu kartičku. Pri hudbe si ich podávajú dookola. Keď učiteľ hudbu zastaví, vyvolá slovíčko – kto ho má práve v rukách, postaví sa a ukáže ho ostatným.
  • Obmena – deti si podávajú len jednu kartičku, keď zastaví hudba, dieťa, ktorému ostane v rukách, ju nahlas pomenuje.
 • Diving game: Učiteľ pred hodinou rozloží po chodbe kartičky s potrebnou slovnou zásobou. Keď sa hrá prvý krát, porozpráva pred samotnou hrou nejaký motivačný príbeh – žiaci sú námorníci a potápači, trieda predstavuje loď, všetko mimo triedy je more. Úloha detí je potápať sa a loviť z mora poklady (prípadne zachraňovať zvieratá apod.) V praxi to znamená, že mimo triedy nesmú dýchať. Nadýchnu sa v triede, vyjdú von –pohybovať sa musia pomaly, ako vo vode! – pozbierajú, čo treba a vrátia sa s úlovkom do triedy, kde sa môžu opäť nadýchnuť. Podrobnejšie pravidlá sa pri jednotlivých hrách môžu meniť, zadáva ich učiteľ. Napríklad:
  •  kartičky prinášať len po jednej (Je to ťažké, viac naraz neuvládzu!)
  •  prinášať len určitý druh vecí – spomedzi zvierat napríklad len domáce apod. (Ste na vedeckej expedícii a hľadáte len…)
  •  hľadať len kartičky, ktoré vedia pomenovať aj po anglicky
 • Build a tower. Deti sedia v kruhu na koberci, uprostred sú kartičky uložené obrázkom dole a zásoba rovnakých drevených kociek. Žiak, ktorý je na rade, vezme jednu kartičku, zreteľne pomenuje, čo je na nej, pridá na vežu jednu kocku a na ňu položí kartičku. Deti pritom ani nedýchajú, aby vežu nezhodili. Keď veža spadne, hrá sa odznova. Môžete zakaždým spočítavať poschodia a snažiť sa vytvoriť rekord. (Zdroj: dreamenglish.com)
 • Knock down! Na kartičky (v jednej várke cca 5-6) dáme štipec na prádlo a postavíme ich naňho. Umiestnime ich vpredu na stôl do jedného radu. Žiakov voláme po jednom. Postaví sa na čiaru cca 3 metre od kartičiek. Vyberie si z nich jednu, ktorú nahlas pomenuje. Ľahkou loptičkou sa ju snaží trafiť a zhodiť. Nesúťažne, môže skúšať, až kým ju nezhodí. Ostatní zatiaľ povzbudzujú – skandujú predmet z kartičky.  (Zdroj: dreamenglish.com)
 • I went to market and I bought... Deti sedia v kruhu na koberci. Uprostred sú rozložené kartičky tak, aby bolo vidno obrázky. Začne učiteľ – vyberie si jednu kartičku (len očami, kartička ostáva na mieste!) a vraví: „I went to market and I bought a fish. Nasleduje dieťa po jeho pravici, celú vetu zopakuje a pridá ďalšiu vec. Takto sa pokračuje dookola kruhu a vecí je čím ďalej, tým viac. Koľko si ich dokážete zapamätať? Nesúťaží sa, pomáhame si! Obmeny:
  • Podľa preberanej témy možno zmeniť úvodnú vetu, napr. „Anna and daddy are at the ZOO and Anna sees a …“ alebo len jednoducho „I can see a …“
  • náročnejšia verzia – hrá sa tak isto, len bez kartičiek. Ťažšie sa pamätá, treba dávať väčší pozor.

Comment (1)