08apr
2014
0

Slovné druhy – dozvieme sa názvy

Skôr než deťom predostrieme názvy, malo by im byť jasné, že existujú rôzne druhy slov. Mali by mať predstavu o ich rôznych funkciách vo vete. Preto sa najprv zaoberáme samotnou existenciou slovných druhov a necháme to deťom dostatočne dlho uležať v hlave. Až potom začneme preberať jednotlivé slovné druhy a ich názvy. Pre začiatok môžete použiť napríklad krížovku.

V pedagogike Márie Montessori sa pre jednotlivé slovné druhy používajú 3D telesá rôznej farby, tvaru, veľkosti:

grammar_symbols2 SentenceSymbolized_L

Ja som skôr zvyknutá na označovanie slovných druhov číslami. Princíp je v podstate ten istý – skrátený symbolický zápis, ktorý uľahčuje precvičovanie. Montessori metóda má navyše výhodu názornosti. Niektoré deti jej potrebujú viac, niektoré menej. Mnohým môže pomôcť vnímanie zrakom a hmatom.

V nasledujúcom článku budeme precvičovať!