10apr
2015
0

Stávková kancelária na matematike

Hra pre deti, ktoré už vedia násobiť veľké čísla jednociferným činiteľom. Pre štvrtákov, ale jednorazovo by sa zabavili možno aj stredoškoláci – aktivita je akčná, napínavá, vtiahne do deja, núti premýšľať nad stratégiou a zvažovať možnosti.

Naučte žiakov násobenie indicky – má to mnoho výhod!

Príprava

Príklady si nachystajte na jednotlivé kartičky. Ak ich chcete použiť viackrát alebo vo viacerých triedach, zalaminujte si ich, prípadne tlačte na pevnejší papier. Príklady pre stávkovú kanceláriu si môžete samozrejme stiahnuť zadarmo v našom obchode Elefantino.sk.

Pravidlá

Pred prvým hraním vysvetlite deťom princíp stávok. Môžete priniesť na ukážku rôzne stieracie losy alebo vypĺňacie kartičky. Debatujte o princípe výhier. Ako to, že stávkové kancelárie neskrachujú ani pri veľkej výhre? Aké rôzne stávky deti poznajú? Dostihové, futbalové, tipos-bingo, Sazka-športka? Po diskusii ich pozvite do svojej stávkovej kancelárie (môžete spoločne vymyslieť názov) a vysvetlite im pravidlá:

  • Začiatok. Na tabuľu napíšem do prvého stĺpca meno každého z vás. V ďalších stĺpoch si budete ku svojmu menu zapisovať do svojho riadku svoje stávky a výsledky. Staviť si môžete na ľubovoľnú cifru od 0 do 9.
  • Stávky. Každý si zapíše prvú stávku do svojho riadku na tabuli. Body za správny výsledok vám zapíšem za stavenú cifru na tabuli. Potom si môžete staviť na ďalšiu cifru – napíšte ju do riadka za prvú. Ak je výsledok nesprávne, nedostávate žiaden bod. Počas hry sa cifry, na ktoré stavíte, nesmú opakovať.
  • Priebeh hry. Po triede rozhádžem kartičky, na každej je jeden príklad na násobenie jednociferným činiteľom. Všetky výsledky sú šesťciferné. Na kartičku nepíšete. Príklad si odpíšete a vypočítate v zošite. Kartičku potom vrátite naspäť na zem medzi ostatné. Vypočítaný príklad vám poslúži na výhru v stávke – koľko cifier, na ktoré ste stavili, sa vo výsledku nachádza, toľko bodov získavate. Nemusíte vziať hneď prvý vyrátaný príklad, z výsledkov viacerých si vyberte taký, čo je pre vás najvýhodnejší. Ten si dajte skontrolovať a overiť tu v stávkovej kancelárii pri katedre.
  • Ukončenie stávok. Hra končí v okamihu, keď zazvoní nastavená minútka alebo budík po 10 alebo 15 minútach. Potom už stávková kancelária žiadne body nezapíše.
  • Výsledky. Body za všetky stávky si spočítate. Vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov.

Vzorová hra

Deti hľadajú na kartičkách príklad, kde sa vo výsledku ich zvolená cifra opakuje čo najviac krát. Kartičku, s ktorou sú spokojní, donesú spolu s vypočítaným výsledkom „maklérovi“ (=učiteľovi) na kontrolu ku katedre. Ak je príklad vypočítaný správne, maklér zapíše žiakovi toľko bodov, koľko krát sa vo výsledku opakuje cifra, na ktorú stavil. Ak je vo výsledku chyba, maklér zapíše žiakovi nulu. V obidvoch prípadoch žiak staví na ďalšiu cifru, zapíše ju k svojmu menu na tabuľu a pokračuje v hľadaní príkladov.

Adam stavil na cifru 5, Betka na 2. Stávku napíšu k svojim menám na tabuľu:

Adam 5
Betka 2

Adam našiel príklad 185 333 . 3 a správne ho vypočítal: 555 999. Učiteľ mu zapíše 3 body. Betka našla príklad 37 038 * 6 ale vo výsledku urobila chybu: 222 238. Učiteľ jej zapíše nulu:

Adam  5   3b
Betka  2   0b

Adam chce ďalej staviť na cifru 8, Betka na 6. Zapíšu svoje tipy na tabuľu a pokračujú v hľadaní:

Adam  5   3b   8
Betka  2   0b   6

Žiaci môžu mať rôzne stratégie – niekto chce nájsť silou mocou číslo za 6 bodov, iný radšej vezme prvé číslo, čo nájde, aj keby bolo len za 1 – 2 body, aby mohol rýchlo staviť na ďalšie. Je vhodné sa o týchto stratégiách na záver porozprávať. Pri hľadaní príkladov deti nemusia dopočítať presný výsledok – učia sa odhadovať. Ak však chcú doniesť príklad k maklérovi, musia mať správny výsledok zapísaný v zošite – trénujú si násobenie jednociferným činiteľom.

Pravidlá hry ich nútia k rýchlosti, ale aj presnosti, premysleniu stratégie, rozhodovaniu sa.

Alternatívy

  • príklady z iného učiva – delenie, sčítanie, odčítanie, „indické“ násobenie
  • pracovať vo dvojiciach