08máj
2011
2

Stopovacia hra – „Honba za pokladom“

Hľadanie pokladu môže poslúžiť na zábavu (hoci na tábor, či dovolenku), ale i na nácvik čítania s porozumením, či precvičenie ľubovoľného učiva. Prispôsobiť sa dá pre deti akéhokoľvek veku. 
Pri príprave stopovacej hry postupujte od konca. Premyslite si, koľko odkazov chcete uložiť a priebežne ich počítajte. (Počet môže záležať napríklad od veku detí, od času, ktorý hre chcete venovať, od náročnosti úloh apod.) Vyberte miesto, kde umiestnite malú odmenu. Inštrukcie k jej nájdeniu napíšte na papierik a vyberte si miesto, kde ukryjete tento posledný odkaz. Opäť inštrukcie na ďalší papierik a opäť schovať…. Prvý odkaz – stopu si buď nechajte v ruke, alebo si dobre zapamätajte, kde ste ho dali. 🙂

Hľadať môže jedno dieťa samé doma, i celá trieda v škole – či už individuálne, alebo po skupinkách. Žiakom stačí vysvetliť, že si na každom mieste majú vziať len jeden odkaz a umiestniť tam kôpku, aby vyšlo pre každého. Ak chystáte hru pre svoje dieťa doma, použite samolepiace štítky a po nájdení pokladu si ich odložte. O nejaký čas ich môžete použiť znovu v inom poradí.

Rôzne varianty písania odkazov:

  • kombinácia krátkych slov (predložiek) a obrázkov
  • dvojslovné spojenia, krátke slová písané veľkými tlačenými písmenami („za telkou“, „pod rádiom“)
  • mapka (pôdorys bytu) so zakreslenou trasou od aktuálneho odkazu k nasledujúcemu
  • dlhšie vety, zložité inštrukcie, písané písaným písmom („Ďalší odkaz, ktorý ťa privedie bližšie k pokladu, nájdeš na chodbe za kvetináčom, ktorý je na okne druhý sprava.“)
  • do odkazu vložená tajnička, príklad apod. Aby odkaz dával zmysel, treba ich vyriešiť.
  • odkaz napísaný šifrou
  • použite cudzí jazyk a poklad hľadajte hoci po anglicky

2 komentáre