09apr
2012
0

20. Three little pigs

Nové slovíčka v tejto lekcii: big bad WOLF (vlk), BLOW (fúkať), FLOWER (kvet), bricks (tehly), straw (slama), sticks (paličky, drevo). Už známe, s ktorými sa deti opäť stretnú: build a HOUSE (dom), KNOCK-KNOCK (klop, klop), LET ME IN (pusť ma dnu).

Pozrite si rozprávku Three little pigs v rôznych verziách, vyberte si, ktorá sa vám páči najviac:

 1. Walt Disney´s
 2. Who´s afraid of the big bad wolf?
 3. Read a book

Zahrajte sa doma:

 • Vyrobte si tri domčeky pre prasiatka na divadielko(aspoň malé zo škatuliek, alebo použite veľké kartóny. Alebo si aspoň prehoďte deku cez stôl.) a hrajte sa s nimi:
  •  Navštevujte sa: „Knock, knock.“ „Who´s there?“ „It´s me, the dog/ cat/ mommie…“ „Come in!“
  • Hrajte sa na poštára. Dajte dieťaťu list a inštrukciu, kam ho má hodiť. Môžete pri tom precvičovať buď čísla domčekov (one, two, three), alebo farby (yellow/ red/ brown house…), alebo materiál (house of bricks/ sticks/ straw). „This is a LETTER for house number two.“
  • Rovnako roznášajte darčeky namiesto listov. „A PRESENT for the red house!“
 • FLOWERS: Vyrobte si kvietky do okien domčekov. Papierový košíček na muffiny obstrihajte dookola na kvetné lupienky (len rovné zástrihy smerom dovnútra.) Stred vymaľujte, alebo vlepte okrúhlu nálepku a celý kvietok prilepte na domček. Dokreslite mu ešte stonku, lístky.
 • BLOW on baby´s head. Menujte rôzne časti tela a fúkajte na ne dieťaťu (hoci po kúpaní, alebo len tak pri jašení sa.) „Blow on ….(doplňte meno dieťaťa)´s hands. Blow on …..´s knees. Nose, toes, eyes, ears, tummy, feet…“ Neskôr si vymeňte úlohy a posielajte dieťa fúkať na rôzne časti tela rôznym členom domácnosti  (vrátane plyšového medvedíka apod.): „Blow on daddy´s mouth. Blow on teddy bears´s nose. Blow on mommie´s head.“ Ak je dieťa veľmi jazykovo zdatné, môžete obmieňať aj sloveso – raz môže fúkať – blow, potom pobozkať – kiss, dotknúť sa – touch, zaklopať – knock, poškrabkať – scratch….
 • Hrávajte sa prštekovú hru „This little pig went to market„, podobne ako „varila myšička kašičku“.
 • Zopakujte si pesničku „Gonna build a house

 Divadielko The three little pigs

Once upon a time there lived ONE – TWO – THREE little pigs. First little pig built his house with straw. Second little pig built his house with sticks. Third little pig built his house with bricks. The big bad WOLF came to the house of straw:

„Knock, knock! Little pig, little pig, let me in!“
„No! By the hairs on my chinny chin chin, I wan´t let you in!“
„Then I´ll huff, and I´ll puff, and I´ll blow your house down!“

The little pig ran out of the back door just in time. The big bad wolf came to the house of sticks:

„Knock, knock! Little pig, little pig, let me in!“
„No! By the hairs on my chinny chin chin, I wan´t let you in!“
„Then I´ll huff, and I´ll puff, and I´ll blow your house down!“

The two little pigs ran out of the back door just in time. The big bad wolf came to the house of bricks:

„Knock, knock! Little pig, little pig, let me in!“
„No! By the hairs on my chinny chin chin, I wan´t let you in!“
„Then I´ll huff, and I´ll puff, and I´ll blow your house down!“

But he could not blow the house down. So he climbed on the roof and jumped down the chimney. But the three little pigs put a big pot of boiling water on the fire and the big bad wolf ran away and never came back again.