09máj
2015
0

Tongue Twisters

Jazykolamy. Skvelé vec na učenie sa akéhokoľvek cudzieho jazyka. Ak vynecháme písanie, tak od najmenších, až po dospelákov. Prečo?

  • Zväčša nás to baví. Nasmejeme sa, ako sa nám vie zamotať jazyk a ešte viac nás škodoradostne poteší, ako sa pletie jazyk druhým. No kto by sa s takou radosťou bifľoval štýlom slovíčko-preklad?
  • Učíme sa v kontexte. Keď chceme cudzím jazykom rozprávať, ľahšie sa vyjadríme v správnom gramatickom tvare, čase, správne použijeme predložky, jednotné a množné číslu, atď. A ľahšie si spomenieme na vhodné slovíčko.
  • Keď máme tongue twister stále na očiach – napríklad na nástenke ako plagáty – dostáva sa nám do čí aj správne písanie slov a viet.

Ja som vám pripravila viac než 30 jazykolamov v angličtine, môžete si ich zadarmo stiahnuť v mojom obchodímu. Sú spracované vo forme obrázok+tongue twister v bublinke. V druhej časti sa jazykolamy opakujú, ale bez farieb a bez textu. Deti si z nich môžu vyrábať vlastnú knižku – každý pracovný list si vlepia na samostatnú stranu v zošite, obrázok vymaľujú, pod neho napíšu text jazykolamu. A tešia sa, ako im to pribúda.

tongue-twisters-3tongue-twisters-1