10nov
2011
0
4. Yes and no

4. Yes and no

Opakujeme, opakujeme. Jediné nové slovíčka, ktoré v tejto lekcii preberieme, sú YES a NO.V pesničke sa k nim pridali aj „please“ a „thank you„.

Čo všetko by už deti mali vedieť?

Slovná zásoba:

  • train, bus, plane (airplane)
  • duck, monkey, pig, dog, cat, cow
  • apple, banana, water
  • up, down, turn around, stand up, sit down, clap your hands,
  • run, jump, swim, fly, stop
  • one, two, three, (four, five… ten)
  • yes, no, please, thank you
Pesničky:

Doma môžete:

Spievať si všetky známe pesničky, pozrieť si ďalšie dve: How many monkeys a The farm song.

  • Pozbierajte hračky, ktoré už dieťa vie pomenovať po anglicky, hrajte sa s nimi: „Monkey is travelling on the train. Dog is flying on the plane. Cat is driving in the bus.“ Dieťa narába s hračkami podľa vašich inštrukcií.
  • Vytvorte z hračiek (alebo obrázkových kartičiek) rôzne logické rady. Ukladajte (a pri tom ich pomenúvajte) do radu hračky, ktoré majú niečo spoločné a medzi ne jednu, ktorá tam nepatrí. (Napríklad: „plane, train, duck, bus“ – samé dopravné prostriedky, nepatrí tam „duck“.) Dieťa má uhádnuť a po anglicky povedať, čo do radu nepatrí.
  • Ukazujte na hračky a pomenúvajte ich, často sa naschvál pomýľte. „It´s an apple.“ Dieťa reaguje yes/ no: „No! It´s banana!“ (alebo aspoň „No! Banana!“).