09jan
2013
0
10. Monsters (body parts)

10. Monsters (body parts)

Na rozbehnutie sa po prázdninách sme si hlavne opakovali:

  • pesničky, ktoré máte aj na CD
  • frázu „How are you? I´m happy, sad, angry, sleepy, grumpy, scared.“
  • hru „Who took the cookie from the cookie jar?“
  • rozprávku „What the ladybird heard

Začali sme sa venovať pomenovávaniu častí ľudského tela. Kreslili sme príšerky – monsters – podľa toho, čo padlo na kockách. Hru z hodiny si môžete pripraviť aj doma. Potrebné sú dve kocky – na jednej sú rôzne farby (RED, BLUE, GREEN, BROWN, YELLOW, ORANGE), na druhej nakreslené časti tela (EYE, NOSE, MOUTH, EAR, HAND, FOOT). Deti nakreslia na papier veľký kruh, ktorý bude predstavovať príšerkinu hlavu. Jedno dieťa hodí kockami, ktoré sú umiestnené na koberci na druhom konci triedy a povie ostatným, čo si majú dokresliť – napr. „blue nose“. Takto sa deti vystriedajú a príšerke postupne pribudnú rôzne časti. Potom sa môžeme detí pýtať: „How many eyes has got the monster? atď.

Čo ešte môžete robiť doma:

  • Precvičujte si časti tela aj pomocou bábiky alebo plyšákov – “touch her/his eyes” apod.
  • Dajte dieťaťu malú nálepku a pošlite ho za niektorým ďalším členom domácnosti: “Put the label on dady´s nose.” apod. – deti z toho majú náramnú zábavu. (Nebojte sa pridávať aj názvy ďalších častí tela – jednoducho na ne popri inštrukcii ukážte, dieťa si možno zapamätá aj ďalšie slovíčka. Ak nie, nevadí…)
  • Vymaľujte tvár klauna podľa inštrukcií – spočiatku deťom pomôžte, zopakujte inštrukciu pomalšie, ukážte na príslušnú časť tela.
  •  Zostrojte si vlastnú príšerku. Hru môžete využiť rôzne – najprv dieťaťu ukážte, kde môže klikať, a len pomenovávajte po anglicky, čo robí. Potom skúste  dieťaťu diktovať, čo má robiť (Make a yellow monster with blue nose…) Neskôr môžete spoločne vyskúšať pracovať podľa inštrukcií – kliknite vpravo dole na šípku a potom na ikonku „listen“ – príšerka si sama vypýta, čo by chcela mať. Ak máte možnosť, najvydarenejšiu príšerku si vytlačte a doneste na hodinu pochváliť sa.