02mar
2013
0
16. The Smartest Giant in Town

16. The Smartest Giant in Town

Čítali sme si rozprávku od Julie Donaldson: The Smartest Giant In Town The Smartest Giant In Town -pokračovanie Obrova pesnička: “My tie is a scarf for a cold giraffe, My shirt’s on a boat as a sail for a goat, My shoe is a house for a little white mouse, One of my socks is a […]

06feb
2013
0
14. Clothes

14. Clothes

Začali sme preberať nový okruh slovnej zásoby – oblečenie. Hrali sme sa: „Balance game„

23jan
2013
0

12. Gruffalo (food)

Príbeh o  Gruffalovi sme si prečítali z knižky. Tentokrát sme sa zamerali na inú časť slovnej zásoby, ktorá je v rozprávke obsiahnutá: FOOD.

17jan
2013
0

11. Gruffalo (body parts)

Pomocou hry s kartičkami sme si zopakovali slovnú zásobu. Učili sme sa pesničku „Head, shoulders, knees and toes.“

12dec
2012
0

8. Maisy´s Christmas

Príbeh „Gingerbread Man“ sme si prečítali v knižke. Zdobili sme panáčikov zo slaného cesta – eyes, nose, mouth, buttons…, yellow, white, green, red.

28nov
2012
0

7. Gingerbread-man

Príbeh z minulej hodiny “What the ladybird heard“ sme si na zopakovanie prečítali v knižke. K nemu sme počúvali aj pesničku: „I´m a duck on uncle Ben´s farm

21nov
2012
0

6. Animals on the farm

Dnes sme si prečítali knižku od Julie Donaldson: A Squash and a Squeeze a vypočuli si pesničku. Hrali sme si divadlo „What the ladybird heard„. Príbeh o zvieratkách na farme a dvoch zlodejoch

Page 1 of 2