28nov
2012
0

7. Gingerbread-man

Príbeh z minulej hodiny “What the ladybird heard“ sme si na zopakovanie prečítali v knižke. K nemu sme počúvali aj pesničku:

„I´m a duck on uncle Ben´s farm. You´re a what? I´m a duck. Quack quack quack quack here and there, quack quack quack quack everywhere.“

(Postupne sa vystriedajú všetky zvieratká: hen, dog, pig, cat, horse, cow, sheep.)

Hrali sme si divadielko O Pampúšikovi (v angličtine o perníkovom panáčikovi). Skvelá rozprávka na zopakovanie množstva slovnej zásoby. Deti v nej opäť počuli frázy “I´m HUNGRY. I want to EAT you. Horse, cow, run, swim, catch…” Gingerbread-man si po každom stretnutí spieva:

„Run, run, as fast as you can, you can´t catch me, I´m the gingerbread-man!“

V pracovnom liste zoraďovali obrázky z príbehu do správneho poradia.

Doma si môžete pozrieť dve verzie rozprávky – porozprávajte si, ktorá sa vám páčila viac:

  1. Gingerbreadman story
  2. Song of the Gingerbreadman

Zahrajte sa hru s kockou – nakresli pampúšika.