30jan
2013
0
13. Gruffalo (opakovanie)

13. Gruffalo (opakovanie)

Dnes nám dosť detí chýbalo, tak sme si hlavne opakovali. „My favourite food is…“ „Head, shoulders, knees and toes“

Robili sme pracovný list s príšerkami (a časťami ľudského tela) a pozerali sme rozprávku Gruffalo ma interaktívnej tabuli.