21jan
2013
0

Facilitujúce odpovede

Nielen odpovede na detské otázky, ale celkový postoj a reagovanie na dieťa podľa knihy Play Therapy – the Art of the Relationship, Garry L. Landreth. Deti sa v kontakte s dospelým zvyknú pýtať množstvo otázok, čo je často ich spôsobom nadväzovania kontaktu. Terapeut by si mal byť vedomý toho, že deti často odpoveď na svoju otázku […]

05mar
2012
6

Kniha o detskej reči

Autorkami sú špičkové slovenské odborníčky, logopédky Mgr. Katarína Horňáková a Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.,  a psychologička Doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.. Venujú sa v nej normálnemu vývinu reči a komunikácii detí do troch rokov. Je určená ľuďom, ktorí sa o deti starajú – čiže predovšetkým rodičom. Vrelo odporúčam.