07apr
2015
0

Trpkosmiešne reformy

Školská reforma rozmenená na drobné: Alternatívna škola by sa mala odlišovať od klasickej. Tak nech to bije do očí na prvý pohľad! Dajme vyučovacím predmetom iné názvy! Dve písmenká ako za starých čias? My si jedno pridáme, heč! Rozlúštite si svoj rozvrh na zajtra: AHR, GEG, TOF, TSV, PVC, HUV, PDA. Porovnávacie testy medzi krajinami […]

07okt
2014
2

Poobedňajší spánok v škôlke

„Moje dieťa od dvoch rokov po obede nespáva. Nech som skúšal čokoľvek, nezaspalo. Nijak sa to na ňom neprejavuje – je spokojné celé poobedie, nie je mrzuté ani unavené. Zato večer sa ukladá už o siedmej a spokojne prespí 12 hodín. Ako to vyriešite s poobedňajším spánkom v škôlke?“

17jan
2014
0

Drobná rada nad zlato

O organizácii práce v triede, pre učiteľov. Pri samostatnej (individuálnej ale i skupinovej) práci žiakov je lepšie, ak učiteľ v prípade potreby chodí za žiakmi a nie naopak – žiaci ku katedre.  Triviálna maličkosť, ale

16jan
2014
0

Domáce úlohy

„Mami, poďme už rýchlo domov! Už sa neviem dočkať, teším sa na písanie domácich úloh!“ Aj vám sa vidí toto zvolanie, ehm… zvrátené? Milí kolegovia učitelia, obhajujte sa prosím! Prosím si závažné dôvody, kvôli ktorým sú domáce úlohy nevyhnutné!

25júl
2013
3

Škola zabíja

…zvedavosť. Dieťa sa od narodenia zaujíma o svet okolo seba, skúma ho, pýta sa na rôzne záhady a rozmýšľa, prečo je toto takto a čo znamená tamto. Akonáhle ho pohltí náš vzdelávací systém, otázky sa postupne stávajú minulosťou.

21jan
2013
0

Facilitujúce odpovede

Nielen odpovede na detské otázky, ale celkový postoj a reagovanie na dieťa podľa knihy Play Therapy – the Art of the Relationship, Garry L. Landreth. Deti sa v kontakte s dospelým zvyknú pýtať množstvo otázok, čo je často ich spôsobom nadväzovania kontaktu. Terapeut by si mal byť vedomý toho, že deti často odpoveď na svoju otázku […]

Page 1 of 2