02máj
2016
0
Stop domácim úlohám

Stop domácim úlohám

Domáca úloha je zlyhaním učiteľa. Yfča učila deti len v škole, lebo doma sa podľa jej názoru mali hrať. Na slovenské pomery asi extrém. Neviem koľko učiteľov by dokázalo prejsť na podobný režim. Pritom vo Fínsku, ktorého školstvo je vzorom pre ostatných, je to štandard.

06okt
2012
0

Dobrá učebnica

Dostala sa mi do rúk prvá učebnica, ktorú by som ochotne používala na vyučovaní. (Ten podmieňovací spôsob je tam len preto, že momentálne neučím.) Doteraz som si radšej učila po svojom