25júl
2013
3

Škola zabíja

…zvedavosť. Dieťa sa od narodenia zaujíma o svet okolo seba, skúma ho, pýta sa na rôzne záhady a rozmýšľa, prečo je toto takto a čo znamená tamto. Akonáhle ho pohltí náš vzdelávací systém, otázky sa postupne stávajú minulosťou.

Page 1 of 2