28máj
2013
1

Prečo sú ústa pod nosom?

Toť otázka nášho drobca pred zaspatím. Nasmiali sme sa, keď sme túto tému ďalej rozvíjali. Tak snáď pobaví aj školákov, keď sa budú na prírodovede učiť o ľudskom tele, alebo na matematike riešiť kombinácie. 

Ako by mohla vyzerať vyučovacia hodina na túto tému? Napríklad aj takto:

  1. Učiteľ: „Prečo sú ústa pod nosom? Prečo je nos pod očami?“ (Fantázii sa medze nekladú a žiadna odpoveď nie je zlá. Napríklad – keby bol nos nad očami, tiekli by nám sople rovno do očí.)
  2. Úloha pre žiakov: „Koľko je rôznych možností usporiadania očí, nosa a úst na tvári, keby sme ich len vymieňali medzi sebou?“ (Čiže musia byť nad sebou, obmieňame tri veci na troch miestach.) Skontrolovať a vyskúšať si to deti môžu napríklad na magnetickej tabuli pomocou vyrobených magnetiek Oči, nos, ústa. Našiel niektorý zo žiakov spôsob, systém, pomocou ktorého sa to ľahko zráta?
  3. Pracovný list Prečo sú ústa pod nosom?– dokresli všetky možnosti usporiadania očí, nosa a úst na tváre.
  4. Skupinová práca – „Vymyslite aspoň jednu výhodu a jednu nevýhodu pre každé usporiadanie tváre.“
  5. Argumentácia, hodnotenie. Každá skupina má zhodnotiť, ktoré usporiadanie tváre sa im vidí najlepšie. Úloha môže napríklad znieť: „Predstavte si, že ste genetickí inžinieri v roku 3586. Dostali ste úlohu skonštruovať nového, vylepšeného človeka. Na kongrese sa máte dohodnúť, ktoré usporiadanie tváre bude najvýhodnejšie. Každá skupina si vyberie jedno, ktoré bude obhajovať a predstaví jeho výhody. Ostatní môžu oponovať, nachádzať jeho nedostatky, alebo sa nechať presvedčiť.“ (Aby deti dokázali nachádzať argumenty, musia chápať funkciu očí, nosa a úst, čiže mať už prebraté ľudské telo.)

 

 

Comment (1)

  • Vaňková

    Fotomontáž je fantastická, viem si predstaviť, ako sa na nej Dufko i Stanko smiali.