16apr
2014
0

Zábava so slovnými druhmi

Zaujímavé aktivity na precvičovanie určovania slovných druhov. Samozrejme, nasledujú až po pochopení, čo to slovné druhy vlastne sú a po oboznámení sa s jednotlivými časťami reči.

Prídavné mená

Vďačná a velesá hra – vyberte si akúkoľvek klasickú rozprávku, v ktorej je veľa prídavných mien. Deťom nepovedzte, o akú rozprávku sa jedná, len ich vyzvite, aby vám diktovali prídavné mená. Čím nezvyčajnejšie, tým lepšie. Dopisujte ich v príslušnom tvare namiesto pôvodných prídavných mien. Napokon si rozprávku prečítajte – o zábavu postarané.

Hru môžete prispôsobiť aj pre skupinovú prácu. Dajte deťom do dvojice dve rozprávky tak, aby si ich navzájom nevideli. Najprv každý samostatne vyškrtá pôvodné podstatné mená a potom si navzájom striedavo diktujú nové a zapisujú ich do rozprávok. Nové rozprávky isto radi prečítajú celej triede.

Meňavá knižka

Môžete ju čítať znova a znova na mnoho rôznych spôsobov. Preklápaním kartičiek sa v nej vytvárajú smiešne vety. Ako na to?

  1. Nachystajte si pásiky (aspoň 7-10) pevnejšieho papiera rozdelené na okienka rovnakej veľkosti. 
  2. Zvoľte si poradie slovných druhov vo vete, napríklad: 16521 (čiže podstatné meno, príslovka, sloveso, prídavné meno, podstatné meno.)
  3. Na každý pásik papiera napíšte vetu (môže byť aj nezmyselná) podľa vami zvoleného poradia slovných druhov. Do každého okienka jedno slovo. (Čiže v prvom okienku bude podstatné meno, v druhom príslovka, atď.) Dávajte pri tom pozor, aby boli všetky slová v rovnakom tvare – rode, čase, páde atď. – nech sa dajú potom medzi sebou ľubovoľne kombinovať.  (Čiže napríklad všetky prídavné mená dajte do ženského rodu a 4.pádu – sklenenú, fialovú, puknutú apod.)
  4. Pásiky papiera zviažte a až potom rozstrihajte na jednotlivé okienka.
  5. Hotovo – môžete v knižke listovať a zabávať sa na vzniknutých smiešnych vetách. Vyrobte si ich viac a rôzne – obmeňajte slovné druhy, ich poradie, tvary slov. Vhodné ako samostatná skupinová práca v triede.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pracovné listy

Zopár pracovných listov na stiahnutie – omaľovánka, pravda-nepravda, dopĺňačka.

slovne druhy omalovanka litleoslovne druhy omalovanka litleo-riesenie