17sep
2012
0
Školská inšpektorka

Školská inšpektorka

Hodina vlastivedy u štvrtákov. Na úvod krátka rozcvička, celkom jednoduchá. Deti si posadali na koberci do kruhu. Vzala som veľkú mapu Slovenska, a prstom zakrývala názvy miest. Ups, chyba lávky hneď na začiatku – zakryla som Bratislavu, pre deti príliš jednoduchá úloha. Pobavene začali vykrikovať „Budapešť!“ „Pezinok!“ „Horná-Dolná!“ a podobne. Zasmiala som sa a prešla na náročnejšie mestá.

Hodnotenie pani inšpektorky na konci vyučovania – hodina bola výborne pripravená, inšpiratívna. Ale že nikto zo žiakov nevedel, kde je Bratislava, to je vážny nedostatok vedomostí, ktorý by som mala riešiť….