07apr
2015
0

Trpkosmiešne reformy

Školská reforma rozmenená na drobné:

  • Alternatívna škola by sa mala odlišovať od klasickej. Tak nech to bije do očí na prvý pohľad! Dajme vyučovacím predmetom iné názvy! Dve písmenká ako za starých čias? My si jedno pridáme, heč! Rozlúštite si svoj rozvrh na zajtra: AHR, GEG, TOF, TSV, PVC, HUV, PDA.
  • Porovnávacie testy medzi krajinami ukazujú, že na Slovensku sa príliš veľa učíme naspamäť. Riešenie je také jednoduché! Okrešme učivo na polovicu, hneď je toho bifľovania menej!
  • Vďaka projektu Inovácie vyučovania, ktorý je podporený nenávratným finančným príspevkom zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR, už naše deti nebudú opisovať do zošita príklady z tabule, ale z premietnutej prezentácie v powerpointe.
  • Učiť po novom so starým názvoslovím, alebo učiť po starom s novým názvoslovím? Veď je to skoro to isté. Tak prečo by sme si nevybrali tú jednoduchšiu možnosť. Premenujme teda „vyučovaciu hodinu“ na „pedagogickú situáciu“. A neuhádnete, čo je to SHL! Sprostredkovanie spoločensko-historickej skúsenosti ľudstva. Po starom jednoducho obsah učiva.
  • „Tá interaktívna tabuľa je skvelá vec. Nemusím deťom čítať z knižky, pustím im rozprávku.“