16jan
2014
0

Domáce úlohy

„Mami, poďme už rýchlo domov! Už sa neviem dočkať, teším sa na písanie domácich úloh!“ Aj vám sa vidí toto zvolanie, ehm… zvrátené?

Milí kolegovia učitelia, obhajujte sa prosím! Prosím si závažné dôvody, kvôli ktorým sú domáce úlohy nevyhnutné! (Hovorím o prvom stupni ZŠ, pretože to je moja domovská pôda.) Mne napadá len týchto pár:

  • Výrazne obmedziť, najlepšie celkom znemožniť pobyt detí vonku na čerstvom vzduchu.
  • Prekaziť nežiadúce príjemné rodinné posedenia a rozhovory.
  • Nenechať priestor deťom, aby sa venovali aj vlastným záľubám.
  • Zvyšovať úroveň stresu v rodinách.
  • Znechutiť učivo, s ktorým sa to nepodarilo už v škole.
  • Zvykať deti už odmalička na nudu, poslušnosť a stádovitosť.

Nehovorte mi, že v škole nestihnete prebrať potrebné učivo! Pri tom, ako sú dnes okresané učebné osnovy vám to nik neuverí. A keby sa aj nestíhalo, hoci len príležitostne – naozaj to pomôžu vyriešiť domáce úlohy?

Nehovorte mi, že treba deti pripravovať na systematickú domácu prípravu, ktorú budú potrebovať neskôr. Po prvé je otázne, či je domáca príprava vo vyšších ročníkoch potrebná v tej podobe, ako dnes funguje. Po druhé -prečo si kaziť kvalitu prežívaného času skôr, ako to bude naozaj potrebné (ak vôbec niekedy)? Na mnohé veci v živote sa nedá vopred pripraviť. V biblii je k tomu krásny výrok: „Nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia“

Nehovorte mi, že robenie domácich úloh vedie deti k zodpovednosti. Pozrite sa pravde do očí: vedie ich k nude, frustrácii, nechuti k učeniu, únave, mrzutosi a nervozite. Zodpovednosti sa učia pri mnohých iných, skutočnejších a cennejších skúsenostiach. Keď nezabudnú dať malému súrodencovi olovrant. Keď sa priznajú k tomu, čo spôsobili. Keď sa zastanú kamaráta. Keď prídu včas domov. Keď odídu od televízora, lebo vedia, že by z filmu mali zlé sny. Vnímate ten rozdiel medzi vykonštruovanou a skutočnou príležitosťou?

Jediné domáce úlohy, ktoré sú pre mňa akceptovateľné, sú:

  • Individuálne. Každému žiakovi ušité zvlášť na mieru – niektorým nič, niektorým podľa potreby občasne.
  • Dobrovoľné. Samozrejme, aby dobrovoľnú domácu úlohu vôbec niekto chcel robiť, musí byť dôkladne premyslená a véééľmi zaujímavá.
  • Výskumné. Zisťovanie vecí, ktoré sa v škole zistiť nedajú a ktoré sú zaujímavé. Napríklad rodokmeň rodiny, rozprávanie babičky o jej mladosti apod.
  • Vzbudzujúce zvedavosť a chuť zisťovať. Inšpiráciu nájdete napríklad na www.burjanoskole.sk.

Milí rodičia, ako dlho je vaše dieťa školákom? A koľkokrát malo na domácu úlohu niečo, čo ho bavilo?