06feb
2013
0
14. Clothes

14. Clothes

Začali sme preberať nový okruh slovnej zásoby – oblečenie. Hrali sme sa:

  • Balance game – deti si ľahnú na chrbát, na čelo si položia nejaký predmet (napr. kocku zo stavebnice). Ja som im hovorila, čo majú robiť: „Touch your toes. Touch your socks. Clap your hands.“ Všetko musia vykonať tak, aby im predmet z čela nespadol. Komu spadne, ten dá zálohu (prípadne vypadáva.)
  • Change the place“ – deti sedia v kruhu na slotičkách, každý si vezme jednu kartičku s obrázkom preberanej slovnej zásoby. Jeden je v strede bez kartičky. Vyhlási dve veci, napr. „Socks and shirt – change the place!“ Deti, ktoré držia spomínané kartičky, si musia vymeniť miesto. Hráč v strede sa snaží ich predbehnúť a niektorú stoličku obsadiť. Keď sa mu to podarí, vezme si kartičku od dieťaťa, ktoré si nestihlo sadnúť. To ostáva uprostred a pokračuje v hre. Občas možno zaradiť aj príkaz: „All the clothes /animals, colours etc. -change the place!“

Vymaľovávali sme pracovný list s oblečeným obrom, potom deti hovorili každý o svojom obrázku: „My giant has a green shirt. My giant has a blue hat. etc.“

Slovíčka si môžete aj doma zopakovať pomocou videí:

Okrem toho ešte  môžete

  • Vyrobiť si papierovú obliekaciu bábiku. Spravte  jej na výber rôznofarebné základné oblečenie (socks, shirt, trousers, hat) a trénujte spojenie oblečenie+farba. Krásne predlohy (na výber aj pre chlapcov) si môžete vytlačiť napríklad odtiaľto.
  • Vybrať si jednu z online obliekacích hier. Komentujte po anglicky, aké oblečenie dieťa práve vyberá, neskôr mu môžete dávať inštrukcie, čo má obliecť.