17jan
2013
0

11. Gruffalo (body parts)

Pomocou hry s kartičkami sme si zopakovali slovnú zásobu. Učili sme sa pesničku „Head, shoulders, knees and toes.“ Hrali sme si divadielko na motívy rozprávky od Julie Donaldson – The Gruffalo. Opisujú sa v nej časti tela príšerky Gruffala:

He has terrible tusks (kly), and terrible claws, and terrible TEETH in his terrible jaws.
He has knobbly (popraskané) KNEES, and turned out TOES and a poisonous wart at the end of his NOSE.
His EYES are orange, his TONGUE is black, he has purple prickles all over his BACK.

Doma si môžete pozrieť rozpávku „My body“ od Disney´s magic english.