23jan
2013
0

12. Gruffalo (food)

Príbeh o  Gruffalovi sme si prečítali z knižky. Tentokrát sme sa zamerali na inú časť slovnej zásoby, ktorá je v rozprávke obsiahnutá: FOOD.

Líška, sova a had postupne pozývajú myšku na obed, olovrant a hostinu:

…come and have LUNCH in my underground house.
…come and have TEA in my treetop house.
…come and have FEAST in my logpile house.

Myška ich všetkých postraší Gruffalom:

…and his favourite food is roasted fox!
…and his favourite food is owl icecream!
…and his favourite food is scrumbled snake!
…and my favourite food is Gruffalo cramble!

S deťmi sme precvičovali frázu „MY FAVOURITE FOOD IS …..“ a „I LIKE….“, „I DON´T LIKE…“ Zopakovali sme si jedlo: apple, banana, icecream, tea, milk, juice, cookie, melon, orange, bread, cheese, eggs, ham, fish.

Doma si môžete ešte zopakovať časti ľudského tela s pesničkami: