24okt
2012
0

3. Colours

Dnes sme si zopakovali príbeh o pavúčikovi, ktorý sa chcel stať domácim zvieratkom – tentokrát sme ho počúvali v origináli na CD a listovali v knižke. Nasledovala aktivitka (tiež na CD) s farbami: „There are brown spiders. There are black spiders….“ K zopakovaniu farieb (ktoré deti zväčša ovládajú) sme pridali „STRIPY“ = pásikavý a „SPOTTY“ = bodkovaný.

Naučili sme sa slovíčko „PUMPKIN“ = tekvica, ešte sa k nemu vrátime v pesničke na budúcej hodine.

Opäť sme sa hrali na tému „I´M HUNGRY“ a zopakovali si slovíčka rôznych potravín. Deti v pracovnom liste usporiadali potraviny do správneho poradia pomocou počúvania pesničky. Doma môžete ešte obrázky vymaľovať – dávajte dieťaťu inštrukcie, ako napríklad: „Cheese is yellow. Ham is pink.“ apod.

Pesničky, ktoré sme už počúvali a viac-menej ich vieme: