07nov
2012
0

4. Happy – sad

Nová slovná zásoba:

Zahrali sme si divadielko „Eyore has a happy day„.

Doma ešte môžete: