12aug
2014
1

Čas – dni v týždni

Trojzložkové karty inšpirované montessori metódou, ktoré pomôžu dieťaťu zapamätať si dni v týždni. Karty dní v týždni si môžete stiahnuť v našom obchodíku zadarmo.Vyberte si farebnú alebo čiernobielu verziu, vytlačte, zalaminujte, nastrihajte. Na jednej strane A4 sú vždy tri tabuľky – jedna bez obrázkov (nechať v celku), dve rovnaké so slovami + obrázkami (jednu nechať v celku, druhú rozstrihať na jednotlivé slová a obrázky – všetko zvlášť.)

Aby boli pre dieťa použiteľné, musí vedieť sluchom rozoznať prvé písmeno, alebo aspoň prvú slabiku slov. Možný postup práce:

  1. Vysvetlite dieťaťu pomôcku: na tabuľke s obrázkami ho nechajte pomenovať obrázok a popýtajte ho, nech vám povie začiatočné písmeno/ slabiku. Povedzte mu, že začína rovnako, ako príslušný deň v týždni – POnorka→POndelok, Uteká→Utorok atď.
  2. Nechajte dieťa uložiť nastrihané časti tabuľky podľa predlohy – porovnávaním s hotovou tabuľkou uloží vedľa nej rovnakú.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  3. Postupne sa dostanete k tomu, že dieťa bude pomocou obrázkov vedieť „prečítať“ dni v týždni. (I keď písmenká ešte nepozná, asociácie vytvorené pomocou obrázkov pomôžu. Väčšina detí sa rada popýši tým, že vie niečo „prečítať“.)
  4. Pracujte s prázdnou tabuľkou (bez obrázkov) a nechajte dieťa uložiť obrázky bez „nápovedy“ (hotovej tabuľky).OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  5. Napokon sa dostanete k tomu, že dieťa ovláda dni v týždni spamäti. Ak má dobrú zrakovú pamäť, možno sa mu zafixujú aj písané tvary slov – čo je však len bonus navyše, pretože to nebolo cieľom.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Comment (1)

  • Zuzana

    jeej 🙂 my mame ponozky, uterak, strecha, stvorec, piadimuzik, sova, nedela 🙂