26okt
2010
0

Cifrované čelenky

Z papiera (alebo látky – na gumičku či suchý zips) vyrobíme čelenky. Vpredu nad čelom na každú napíšeme jednu cifru od 0 do 9. Keďže je v triede zrejme viac ako 10 detí, vyrobíme si dve-tri sady. Prípadne sa hodí mať viacero núl a jednotiek.
Využijeme ich na vyučovaní matematiky vo všetkých ročníkoch prvého stupňa a príležitostne určite aj na druhom stupni. Možno vám napadne využitie aj v iných tematických celkoch.

Číselný rad

 • Deťom dáme na hlavy čelenky tak, aby nevideli, aké majú číslo. Ich úlohou je zoradiť sa na čiare/ pri stene od najmenšieho po najväčšie číslo.
 • Deti postavíme na čiaru (napr. papierová lepiaca páska nalepená na dlažbe), dáme im čelenky tak, aby nevideli, čo majú na hlave. Ich úlohou je zoradiť sa od najmenšieho po najväčšie číslo tak, aby pritom stále aspoň jednou nohou stáli na čiare.
 • Deťom zaviažeme oči, dáme na hlavu čelenku a povieme, aké číslo majú. Poslepiačky sa musia zoradiť podľa veľkosti.

Veľké čísla

 • Vysvetlenie – pred deti postavíme rad stoličiek, ktoré majú na operadle nalepenú veľkú nulu. Učiteľ sám si dá na hlavu čelenku s nejakým číslom a postupne si presadáva z jednej stoličky na druhú. Objasní pri tom pozíciu – jednotky, desiatky, stovky atď.
 • Keď sa učia čísla väčšie ako stotisíc: medzi stovkami a tisíckami môžu podskočiť – aby si lepšie uvedomili, že najprv prečítajú všetky tri číslice a až potom povedia „tisíc“. Podobne medzi pozíciou stotisíc a milión.
 • Pred deti umiestnime do radu niekoľko trojíc stoličiek (ak sa učíme čísla do tisíc, tak 1+3 stoličky, ak chceme, aby deti poznali čísla do milióna, tak 1+3+3 stoličky apod.) Na hudbu sa deti prechádzajú okolo stoličiek, keď hudbu vypneme, rýchlo si na ne posadajú. Komu sa stolička neujde, postaví sa oproti na čiaru. Učiteľ vyberie, kto z nich číslo prečíta. Môže pridať aj niekoľko iných úloh. Keď napríklad na stoličkách sedia deti tvoriace číslo 1 025, úlohy môžu znieť: „Vymeňte sa tak, aby vzniklo číslo o jedna (desať) väčšie (menšie).“ „Jednotky a stovky si vymenia pozície.“
 • Učiteľ povie veľké číslo, deti si majú posadať na nachystané stoličky tak, aby ho vytvorili.
 • Obmena: namiesto celého čísla môže nadiktovať len zopár pozícií a zvyšok nechať na dotvorenie deťom. (Napríklad zadá „číslo, ktoré má 4 desiatky, 5 desaťtisícok a 0 jednotiek. Deti môžu vytvoriť 51 340 ale aj 158 240 a iné.)

Príklady

 • Deti sa na hudbu voľne prechádzajú po triede. Učiteľ hudbu zastaví a povie číslo. Deti majú vytvoriť dvojice (trojice) tak, aby to bol ich súčet (rozdiel). (Učiteľ napríklad zadal súčet 12. Do skupinky sa môžu chytiť deti s číslami 9 a 3, ale aj 1,0 a 2 – 10+2, či 3, 4 a 5 – 3+4+5.)
 • Deti chodia na hudbu okolo stoličiek. Keď hudba zastane, posadajú si. Zvyšné deti sa postavia oproti do radu a majú za úlohu vymyslieť taký príklad, ktorého výsledok vidia sedieť pred sebou.
 • Pred zoradenými deťmi s čelenkami sú nachystané stoličky. Učiteľ zadá (napíše na tabuľu) príklad na sčítanie/ odčítanie/ násobenie/ delenie. Deti si majú posadať na stoličky tak, aby vytvorili správny výsledok.

Pri počítaní s čelenkami si treba uvedomiť, že je to o niečo náročnejšie, ako rátať príklad na papier. Dieťa príklad nielen vypočíta – musí si aj uvedomiť, aké číslo má na hlave (nevidí ho) a správne určiť jeho pozíciu. Tiež sa nedajte oklamať tým, že výsledok tvoria len niektorí žiaci. Môže vzniknúť mylný dojem, že ostatní nemusia počítať. Ale počítať musia všetci, lebo nik dopredu nevie, či bude vo výsledku potrebný. Problém vzniká, ak niekto počíta rýchlejšie a niekto veľmi pomaly. Učte deti trpezlivosti, aby nekričali na pomalých počtárov, každý počíta sám za seba.

Porovnávanie čísel

Pred zoradené deti s čelenkami umiestnime dva krát tri stoličky pri sebe. Stoličky sú otočené tak, aby na nich sediace deti boli čelom k ostatným a vytvorili tak dve trojciferné čísla. Medzi nimi ostane miesto na umiestnenie znamienka (veľké, napísané na kartóne) „väčšie, menšie, rovná sa“:

 • Keď zastaví hudba, deti si posadajú a niektoré zo zvyšných medzi ne umiestni správne znamienko.
 • Keď zastaví hudba, deti si posadajú. Učiteľ umiestni znamienko, ktoré nesedí. Úlohou jednej skupinky detí je vymeniť si miesta tak, aby bolo znamienko správne. (Napríklad 125 > 349, vymenia sa na 521 > 349.)
 • Hudba. Keď zastaví, deti spravia náhodné skupinky v počte, ktorý určí učiteľ (dvojice, trojice, štvorice…). Potom počúvajú zadanie. „Zoraďte sa v skupinke tak, aby vzniklo čo najmenšie/ najväčšie číslo.“

Číselné čelenky sa dajú tiež dobre využiť na vysvetlenie párnych a nepárnych čísel.

Autor: Mgr. Ivana Korytková