15okt
2014
0

Čítam, vítam, pýtam

Všimli ste si niečo na slovách v nadpise? Využila som to pri nácviku čítania – keď už deti spoľahlivo poznajú väčšinu písmen a učia sa ich spájať do slov. Áno, ide o to, že v prečítaných slovách sa mení len prvá hláska. Zostavila som viacero kariet, kde na vrchu je nápovedný obrázok a pod ním stĺpček rôznych slov, v ktorých sa mení len prvé písmeno. Predpokladom pre úspešné prečítanie takéhoto stĺpca je schopnosť zvukovej analýzy slov – dieťa by malo byť schopné určiť prvé písmeno v slove, vynechať ho a povedať slovo bez prvého písmena (reďkovka – eďkovka, vláčik – láčik).

S drobcom sme sa hrali na zlodeja písmen. Povedala som mu slovo bez prvej hlásky (napr. ančucha). „Ktoré písmeno ukradol zlodej?“ „Pančucha. P.“ Týmto smerom je pre deti jednoduchšie, ak je slovo dlhé. Druhý level tejto hry je, že si vymeníme úlohy – dieťa vraví slová bez prvého písmena.

Keď toto dieťa zvládne a pozná všetky písmená, dokáže prečítať aj slová v stĺpčekoch na kartách. Prvé slovo si prečíta pomocou nápovedného obrázka. Potom stačí, aby rozoznalo zmenené prvé písmeno a doplnilo zvyšok slova rovnako ako v predošlom – slová sa rýmujú, dieťa to rýchlo pochytí. Láva-dáva-máva-káva-páva. Pomôže to aj deťom s rôznymi problémami v čítaní, úspech povzbudí a dodá sebavedomie.

S týmito kartami sa mi spája krásny zážitok. Prváci na začiatku septembra. Videla som, že jeden chlapec už vie všetky písmená. Skúsila som mu dať jednu z kariet, aby ju prečítal. Ohradil sa: „Ale však ja neviem čítať!“ Rýchlo som mu vysvetlila princíp. Prvé slovo uhádol podľa obrázka. Hneď ďalšiu kartu dokázal prečítať celú sám a ja som len sledovala, ako sa mu doslova rozžiarili oči, na ústa prilepil úsmev a hneď sa vrhol na ďalšie čítanie. Musel to byť skvelý pocit, zistiť, že vie čítať!

V našom obchodíku si môžete zadarmo stiahnuť: