12okt
2013
0

Čítanie postrehom

Istotne ste sa už aj vy stretli na internete s týmto textom:

„Pdoľa vskýmuu jnedej agiclnkej uvenizitry, názeželí na tom, ako sú  unoležé pesímná v solve, jinedá delôtižá vec je, že pvré a psodlené je na snárpovm meitse. Zšyovk mžôe byť tlátony choas, no vy to sláte dákoteže bez mélrobov pčetríať. To ptero, že netíčame kadžé pesmíno smosatante, ale svolo ako cleok.“

Začínajúci alebo slabý čitateľ to pravdepodobne prečítať nedokáže. Práve preto, že slová nečíta ako jeden celok, ale postupným spájaním jednotlivých písmen.  Takéto čítanie je náročné a neefektívne, preto treba deťom pomôcť prejsť na „vyšší level“. Ako? Jednou z možností je trénovať čítanie postrehom.

Vyrobte si kartičky s rôznymi jednotlivými slovami. Môžete použiť slová z textu (čítanky), ktorý plánujete s dieťaťom čítať, alebo si vytlačte naše, podlepte tvrdým papierom a nastrihajte. Posaďte sa s dieťaťom oproti sebe tak, aby pohodlne dovidelo na písmená, ale zároveň nie príliš blízko – aby malo celú kartičku v zornom poli a pri čítaní nemuselo otáčať hlavou. Kartičky si uložte pred seba na jednu kôpku textom dole. Vezmite vrchnú kartičku, uchopte ju palcami a ukazovákmi, zdvihnite ju – zatiaľ neotáčajte. Uistite sa, že dieťa je sústredené. V duchu si povedzte „jeden a dvadsať“ – na „jeden a“ otočte kartičku smerom k dieťaťu tak, aby videlo slovo, na „dvadsať“ kartičku sklopte naspäť. Dieťa uvidí slovo na pol sekundy a až keď kartičku sklopíte, slovo vysloví. Postupne predlžujte slová.

Kartičky môžete použiť aj na otestovanie rozpätia fixačných vzdialeností – usporiadajte si kôpku kartičiek tak, aby sa dĺžka slov postupne zväčšovala, prípadne použite aj celé slovné spojenia a vety. Aký najvyšší počet písmen dokáže čitateľ úspešne prečítať?

Neskôr môžete vyskúšať písané písmo, prípadne rôzne fonty.

Otestovať rýchlosť čítania si môžete jednoducho – vhodný text na čítanie sú napríklad rozprávky.