14júl
2012
0
Čo sem nepatrí?

Čo sem nepatrí?

Úlohy z časopisov, kde treba hľadať na obrázku chyby, pozná každé dieťa. Prichystajte im takýto hlavolam aj v prírode. Na ohraničenom priestore (stačia aj 2-3 m²) umiestnite predmety a prírodniny, ktoré sem normálne nepatria. Náročnosť a počet prispôsobte veku. Deti si najprv územie v tichosti poprezerajú a potom vymenujú, čo tam nepasuje. Úlohy si na rôznych miestach počas prechádzky či výletu môžete vymieňať.

Niekoľko tipov: ihličnatý konárik na listnatom strome, kvietok zastoknutý v kôre stromu, vrchnáčik od fľaše v hline, kameň vyložený na konári…

 

Zdroj: Reinhard Witt, Vnímejme přírodu všemi smysly