15sep
2011
0

Numbers

Niekoľko námetov na činnosti s menšími deťmi (predškoláci, prvý stupeň), keď sa učia čísla v cudzej reči:

Porozumenie

  • Na druhej strane miestnosti je hŕba rovnakých predmetov (napríklad loptičiek). Každé dieťa dostane inštrukciu a má priniesť určitý počet. Bring me TWO balls. etc“
  • Na zemi sú umiestnené ostrovčeky (z papiera, či látky), na každom je iný počet bodiek (ak deti poznajú písané čislice, môžu byť aj napísané). Deti tancujú (behajú) po miestnosti, keď sa vypne hudba, učiteľ povie číslo a deti sa utekajú postaviť na daný ostrovček. „Run / dance! Stop! Step on number…“
  • Domčeky. Tri veľké domčeky s okienkami, každý má svoje číslo. Tri deti sa za ne schovajú, rozdelia sa ku každému okienku. Učiteľ vyvolá ďalšie dieťa, opýta sa ho „Who lives at the number THREE (two, one)?“, dieťa má prísť k danému domčeku, zaklopať naň a cez okienko sa mu ukáže, kto tam býva.
  • Na poštára: Veľké domčeky z kartóna, každý má svoje číslo a poštovú schránku. Vyvolané dieťa dostane poštovú obálku, učiteľ mu povie číslo domčeka, kde ju má odniesť a hodiť do schránky.
  • „Colour TWO ducks (balls, etc.).“ Pracovný list pre každé dieťa – v rámčeku vždy štyri rovnaké veci (kačičky, lopty…), vymaľuje len určitý počet podľa inštrukcie učiteľa.

Rozprávanie

  • Sounds. Učiteľ zavolá všetky deti k sebe. „Come here. Sit down. Be quiet. Listen.“ Vo veľkom vreci, alebo škatuli, či pod šatkou (skrátka tak, aby deti nevideli) má schované rôzne predmety, ktoré vydávajú rôzne zvuky. Zapíska (zaklope, zazvoní apod.) určitý počet krát, deti majú povedať číslo.
  • Veľký obrázok s mnohými rôznymi predmetmi, zvieratkami apod. How many ducks can you find?“ (nezmáme slovo -„duck“- učiteľ ukáže obrázok na kartičke). Vyvolané dieťa na obrázku ukazuje a postupne počíta.
  • Každé dieťa dostane pred seba „čarovnú škatuľku“, do ktorej dá učiteľ určitý počet rovnakých predmetov (guliek, kociek apod.). Deti majú prestrčiť ruku dovnútra, hmatom ich spočítať a povedať po anglicky číslo. „Here´s your magic box. How many marbles (cubes, etc) are there?“
  • Vo dvojiciach – dieťa si postupne nastokáva na pršteky malé kornútky z papiera (maňušky, figúrky na človeče, apod.), druhé dieťa počíta: „one, two, three, four, five“. Potom si ich postupne z prštekov skladá, tiež sa zároveň počíta. Deti sa vymenia.

Kritické myslenie

  • Učiteľ ukazuje obrázky s rôznym počtom predmetov, a hovorí vety: „There are THREE balls.“ Deti majú posúdiť, či povedal správne a odpovedať „YES“ „NO“.

Pesničky

Online hry

Príbehy