15máj
2014
1

Opakovanie gramatických javov

Na vyučovanie netreba nutne školskú lavicu, pero a papier. Vybehnite von s kriedami a urobte si hraciu plochu na asfalte. Jeden nápad, pri ktorom si deti zopakujú písanie i/y:

  • Nakreslite si uzavretý okruh – cestičku z políčok približne veľkosti topánok, niečo na ten štýl, ako pri „Človeče, nehnevaj sa“.
  • Do každého políčka napíšte jednu zo slabík, ktoré chcete precvičovať (bi, by, di, dy, cy, ci apod.)
  • Ku niektorým políčkam prikreslite odbočku do domu, obchodu, ihriska, kúpaliska, zábavného parku… Nechajte deti realizovať sa.
  • Hra sa môže začať: Dieťa začína vo svojom dome, a smeruje, kam chce (to už si deti vymyslia, jeden ide navštíviť druhého, alebo sa dohodnú, že sa stretnú na kúpalisku, či idú na nákup…). Keď sa postaví na políčko, musí povedať slovo, ktoré obsahuje danú slabiku. Posúva sa o toľko políčok (smerom, ktorým chce), koľko slabík má povedané slovo.

Takto postavená hra je dosť voľná, ponechaná na detskú fantáziu. O to viac radosti z nej deti majú. Pravidlá si pravdaže prispôsobte ľubovoľne podľa potreby.

Comment (1)

  • Zuzana H.

    Milujem tieto tvoje nápady! Dúfam, že si na ne v potrebný čas spomeniem. 🙂
    Zuzana H.