30jún
2012
0
Prírodné pexeso

Prírodné pexeso

Vonku na vychádzke (v parku, na ihrisku, či hoci na záhrade) si vyhliadnite príjemné miesto na oddych. Nazbierajte v okolí deťom potajomky niekoľko prírodnín – list zo stromu, šušku, odlíšiteľný druh kameňa, kvietok, kus kôry apod. Deťom veci rozložte na jedno miesto a zadajte im úlohu – nájsť ku každému predmetu dvojicu v okolí a priniesť. Ak je detí viac, môžu buď spolupracovať, alebo súťažiť. Neskôr si úlohy vymieňajte.

 

Zdroj: Reinhard Witt, Vnímejme přírodu všemi smysly